Schooner Bar

בתוספת תשלום
הפסנתרן מנגן את השיר שלכם? הצטרפו לחוויה ב-Schooner Bar, בר המאופיין במוטיבים ימיים, בו העיצוב החמים והקוקטיילים המוקפדים משתלבים בצורה מופלאה. התרווחו בכורסא שמתחת לתורן, ליד חלון האשנב או ממש ליד פסנתר הכנף, מיד תתחיל השירה בציבור.