Captain Jill’s℠ Galleon

כלול במחיר
מגלשות, תותחי מים, סולמות חבלים, מזרקות ועוד... ספינת שודדי הים האינטראקטיבית של קפטן ג′יל מלאה בריגושים לילידים קטנים וגדולים.