Clash for the Crystal City
(לייזר טאג)

כלול במחיר
אלפי שנים אל תוך העתיד, כדור הארץ כבר אינו מקום שניתן לחיות בו, השמש כבתה ודנה את כל מערכת השמש שלנו לחורף אינסופי. המין האנושי כבר עזב מזמן ורק שתי צורות חיים נשארו במדבר הקפוא הזה - ה-Yetis, מפלצות הרים שהתפתחו לכדי יצורים נבונים מאוד, ולצידם היצורים המסתוריים, ה-Snowshifters, שמסוגלים לשנות את צורתם. אחרי אלף שנים ללא אור, שני השבטים נמצאים כבר על סף הכחדה, אלא אם אחד מהם יוכל לכבוש את עיר הקרח המיתולוגית ואת "האור הפנימי" שנמצא בה.
מידע שימושי
גיל מינימלי - 5 שנים
גובה מינמלי - 101 ס"מ
מומלץ להזמין דרך ה-Cruise Planner
חובת נעילת נעליים סגורות